Välkommen/Welcome!

Välkommen till min hemsida 2016. Jag lägger kontinuerligt ut bilder på den här sidan. Om du vill veta mer om mig hittar du min presentation under fliken Om mig . Du hittar tidigare inlägg i fliken Blogg. Senaste bilder även arkiverade under  respektive kategori .  Alla bilder är min privata egendom och får ej kopieras eller användas utan överenskommelse med mig.

Henceforth I will try to make an English translation of my homepage. That’s because of the international visitors. So all of you that do not speak Swedish are Welcome to see and read about my pictures. The tab ”Om Mig/About Me” is now translated into EnglishNew pictures will have text in English as well. I´m used to technical English when I was professionally active, but not to narrate about nature, so excuse me if there are some bad English. 

You can also follow my daily photographing at Facebook by searchig for Lennart Nyborg.

All pictures are my belongings and are not allowed to be used without an agreement with me. 

Alla rättigheter är skyddade med / All rights to my pictures are protected byCopyright Lennart Nyborg

2017

18 nov. Igår satt jag några timmar in skogsglänta, vänliga människor hade lagt ut fågelfrön så ett antal mesar och finkar samlades och underhöll med ivrigt letande efter den utlagda maten. Det är förunderligt hur orädda vissa fåglar blir efter att man suttit stilla en stund. De kommer så nära i letandet efter att äta att gränsen på objektivet gör det svårt att ta närbilder. Samtidigt ger det möjlighet att få några närbilder på fåglarna som visar deras vackra ögon och fjädertäckning. Svartmesen är väldigt svår att få på bild då den snabbt tar några frön och sedan avviker för att äta dem i avskildhet. I går satt den stilla några sekunder så jag fick mina bilder.

Yesterday I sat some hours in a wood glade there some friendly people had spread out seeds. A number of finches and tits gathered and entertained with eager searching for something to eat. It is remarkable how fearless they are after you have been sitting still for a while. They came so close searching seeds to eat. The lens are not able to focus so close as they are coming some times. But you can on the other hand have wounderful photos showing the nice eyes and plumage. The Coal Tit is very hard to catch on picture as it fast pick up some seeds and then fly away to eat it in seclusion. But yesterday one sat some seconds making it possible to get some photographs.  

20171117 svartmes DSC_3813.JPG (1 av 1)  

16 nov. En grå och tråkig tid att fotografera nu, inspirationen vill inte infinna sig att ge sig ut. Men det kanske ändå är värt besväret att försöka fånga några av de fåglar om valt att stanna i november mörkret. De är ofta så vackert färggranna, de som tar risken. Jag satt några timmar i väntan i en glänta för några dagar sedan där det spridits lite fågelgodis. Man förvånas att det ändå stannar så många fåglar i det här gråa och fuktiga klimatet. Bland annat den här grönfinken satt och tittade på mig. Den kanske funderade om jag var en konkurrent om maten.

It is a grey and boring time now for photographing, the inspiration does not want to appear going out. But it is may be anyhow worth trying to get some pictures of birds that have chosen to stay. They are often very nice colored, the ones that take the risk. I sat some hours waiting in a glade some days ago, there it had been spread out some bird sweets. It is surprising that they anyway stay in this grey and humid climate. Among other this European Greenfinch sat looking at me. May be it wondered if I was a competitor about the food. 

20171111 grönfink DSC3773.JPG (1 av 1)

09 nov. Riktigt dåligt väder ute och punktering på bilen igår, så idag blir det en bild från arkivet och min resa till Falsterbo i augusti. Sommaren hade inte låtit hösten ta över  utan det var några sköna sensommardagar. Himlen var fylld av rovfåglar som tvekande var på väg att lämna vårt land. En del tog sig tid att både söka föda och inspektera rovfågelsintresserade som satt på Kolarbacken. Andra var mer bestämda i sin flygning och lämnade ingen tid till spillo. Så den här stenfalken kom fram och iakttog oss som ivrigt spejade efter fåglar.

Really bad weather today and yesterday I got puncture on my car, so today I select a picture from the archive and my excursion to Falsterbo. The summer had not allowed the autumn to take over, but it was some nice late summer days. The sky was filled with raptors who were in doupt about leaving the country or not. Some of them took there time to search for feed or had a look at all bird watchers sitting on the Kolarbacken. Others was more determined in their flight to leave and did not leave any time wasted. This Merlin came up and had a look at us sitting there watching for birds.

20170828 stenfalk DSC1817.JPG (1 av 1)

03 nov. Det har blivit många bilder på hjortdjur den senaste tiden. Mest beroende på att jag letat i skogarna i Västergötland efter älg och då främst älgtjurar med stora kronor. Än har jag inte lyckats även om jag fotograferade en älgko för några veckor sedan. Men nej, inga älgar, men däremot andra hjortdjur som rådjur, kronhjortar och dovhjortar som jag visar en bild på idag. För att komma nära dem om man inte sitter i gömsle så är det bilen som gäller på skogsvägar med inslag av ängar där det betar. Oftast springer de iväg kort efter att man stannat bilen. Men den här flocken med dovhjortar tog först en titt på mig innan de gav sig av.

It has been many photos at deer the last time. Mostly depending that I have searched for moose with big horn in the woods of Västergötland. I have not been successful so far, even though I photographed a cow some weeks ago (see earler below). On the other hand no moose, but other deer like roe deer, red deer and fallow deer that I show a picture of today, some bucks. To come close to them if you don’t have a hide the car is preferable on wood roads with a contribution of meads. Mostly they run when you stop the car. This flock with bucks first took a look at me before they ran away.   

20170706 dovhjortar DSC0348.JPG (1 av 1)

01 nov. I torsdags var jag på en tur längs Hallandskusten. Det var ovanligt tomt på rovfåglar som var syftet. Orsaken kanske var att många åkermarker som normalt har sorkar och andra smådjur var vattenfyllda. Smådjuren hade säkert flytt vattnet till torrare marker och därmed hade säkert rovfåglarna sökt sig till nya jaktområden. Så jag visar i stället en råka med en kotte i näbben.

Last Thursday I was on an excursion along the coast of Halland. There was no bird of preys, that was the purpose of the trip. The cause was may be, that the fields that normally give shelter to field mousses and other small animals was covered with water. The small animals had certainly moved to other grounds. And because of that the bird of preys had followed to other hunting areas. I show instead a Rook with a  cone in the beak.

 20171026 råka DSC3492.JPG (1 av 1)

22 okt. Inte några bilder på ett tag. Jag sitter just nu och arbetar med årets fotobok, så det tar lite tid. Jag har ändå varit ute på några utflykter för att leta älg men jag har kammat noll i det sökandet. Förmodligen beror det på älgjakten som avslutades för någon vecka sedan så det kanske blir bättre tur framöver. Dagens bild får bli från den 6 oktober då det blev bilder på bland annat kronhjortar och mufflon får. Så i dag visar jag en bild med både en kronhjort och mufflon bagge på samma bild.

It has not been any picture for a while. For the moment I’m working with my photo book with photos from current year and that takes some time. But I have been on some excursions searching for moose without success. Probably depending on the hunting of moose that finished last week. I hope for better luck days ahead. So the photo today is one with both a red deer and a mufflon ram on the same picture.

20171006_kronhjort och mufflon _DSC3251.JPG (1 av 1)

11 okt. Jag visar ytterligare en bild från utflykten senaste fredagen. När vi hade tagit bilder på mufflonfår, kronhjortar och vildsvin, skulle vi göra en sista spaning innan mörkret slutligt hade lagt sig över ängarna och skogsmarken. Det stod två vildsvin och en flock kronhjortar på en äng. Då kom en älgko ut ur skogen, först trevande efter skogsbrynet. Sedan med majestätisk hållning gick den längs skogskanten. Vildsvinen och dovhjortarna avlägsnade sig snabbt från scenen. En dovhjort dröjde sig emellertid kvar på avstånd. Kunde man skönja en viss beundran.

I show one more picture from the excursion last Friday. When we had made all the photograph of Mufflons, Red Deer and Wild Pigs. We would do another recognizing before the twilight was fallen over the woods and meadows. On a mead was two wild pigs and a herd of fallow deer. Suddenly a cow moose came out from the edge of forest. It came with majestic carriage and went along the edge of wood. The wild pigs and fallow deer went away at a fast rate from the stage. One fallow deer however lingered on a distance. May be you could see a certain admiration.

20171006 Älg_DSC3366.jpg (1 av 1)

08 okt. Ett djur som jag enbart sett på TV är mufflonfåret. För några dagar sedan var jag på en utflykt med två vänner för att visa dem vildsvin. Vi såg en sugga med några kultingar på avstånd. Plötsligt sa den ena kompisen ser du mufflonfåret som ligger där vid stenen. Och där låg den en stor bagge. Det blev många bilder och en ny art att fotografera. Senare på kvällen såg vi ytterligare två baggar på avstånd bland kronhjortarna. När jag analyserade bilderna hemma såg jag även två tackor, inga bra bilder på dem då fokuseringen var på hjortarna.

An animal I have only seen on TV is the Mufflon. Some days ago i was on an excursion with two friends to guide them looking for wild pigs. We saw a sow with some young ones. Suddenly one mate said, do you see the Mufflon laying by the big stone. And yes, there was a big ram. It was many pictures and a new species to photograph. Later that evening we saw two more rams among some red deer. When I was analyzing the pictures at home there was also two ewes captured. No so good pictures because of the distance and focus was on the red deer.

20171006 Mufflonfår bagget_DSC3308.jpg (1 av 1)

01 okt. Det har inte blivit så mycket fotograferande den sista tiden, så jag får visa en bild som är en månad gammal. Jag stod och avvaktade på rovfåglar i Falsterbo när den här hägern kom flygande mot mig. Jag var nog gömd bakom några buskar så den såg mig ganska sent.

It has not been so much photographing last time, so I show a picture one month old. I was waiting for raptors at Falsterbo when this Grey Heron came flying against me. I was hidden behind some shrubs so it recognized me very late.

20170829 Grå häger_DSC01755.jpg (1 av 1)

20 Sep. Jag är ledsen att det inte har blivit några bilder på ett tag. Orsaken är att jag har träffat på ett djur som jag letat ett tag. Förra torsdagen träffade jag på en älg bokstavligt med bilen som nu är obrukbar. Jag klarade mig ganska bra. Så jag visar en ormvråk som vackert poserade när jag fotograferade vildsvin för någon vecka sedan.

I’m sorry that I have not shown any pictures for a while.  The reason is that I came across an animal that I have looked for a while. Last Thursday I hit a moose actually with the car that is now out of order. I came out from it rather well. So today I show a picture of a buzzard that posed nicely when I was out looking for wild boars some weeks ago.

20170910 Ormvråk_DSC3129.jpg (1 av 1)

14 Sep. För några dagar sedan var jag på en tur till markerna där vildsvinen kan ses och ibland fotograferas på bra avstånd. Den här dagen var det många och de var framme ganska tidigt på eftermiddagen så ljuset var fint. En sugga hade tio kultingar, vilket verkade osannolikt. Men så var fallet. Suggan som visas på bilden nedan hade dock endast tre, men var riktigt nära och i bra ljus.

Some days ago, I was on an excursion i the land of  wild boar. Sometimes they can be seen in a good distance taking pictures. This day there was many of them out of the wood and rather early in the afternoon with nice light. One sow with unbelievable ten little ones. But the one at the picture below had three ones, but they were close and at nice light.

20170910 Vildsvin _DSC3033.jpg (1 av 1)

08 Sep. De blir några ytterligare bilder på rovfåglar. Den här gången blir det en bild på två röda glador. De seglade och lekte med varandra på termiken och lite högre. Det verkade vara ungfåglar om man ser på den ljusare fjäderdräkten. Här ser man också tydligt att det är röda glador på att deras fem fjäderpennor avtecknar sig tydligt. Den bruna gladan har 6 stycken.

It becomes some more pictures of raptors. This time I shows a photo with two Red Kites. They flied playing with each other on the thermals and a bit higher. It looks likes juvenil birds if you look at the light plumage. And her you can see distinctly that it is Red Kites because they have five quills in opposite to the Black Kite with six.

20150829 röda glador DSC_1738.jpg (1 av 1)

03 Sep. Jag fortsätter att visa några bilder från min fotoutflykt i slutet av augusti. Den här gången blir det en bild på en ormvråk. Det kom ett antal i grupp inflygande.

I continue to show some pictures from my photo excursion by the end of August. This time it will be a photograph of a buzzard. It came a number in a group passing.

20170829 ormvråk DSC_1971.jpg (1 av 1)

30 Aug. I två dagar har jag varit på en fotoutflykt för att försöka fånga rovfåglarna på deras färd mot vinter rast platser. Jag ville väldigt gärna fånga sparvhöken när den tog en paus sittande. Förra året missade jag det då jag hade tappat kameran i backen så den blev obrukbar. Nu väntade jag i två dagar och i de sista skälvande minuterna kom den och satte sig på en stolpe och tittade på mig.

For two days I have been on a photo excursion, trying to catch bird of preys on picture during their move to winter resting places. I really wanted to get the sparrow hawks sitting during a break. Last year i missed that because I dropped my camera on the ground so it became useless. Now I waited two days and during the last minutes of my stay it came and sat on a pole looking at me.

20150829 sparvhök DSC_2079.jpg (1 av 1).jpg

27 Aug. När jag i förra veckan fotograferade rödspov satt jag länge ganska gömd i vassen och väntade. Då var det även två bruna kärrhökar som letade byten. Den här kärrhöken fick syn på något i strandkanten och gjorde ett utfall.

When I last week photographed Black-tailed Godwit I sat waiting for a rather long time hidden in the reeds. During this time two Hen Harriers searched for preys. This one found something at the edge of the water and launched an attack.

20170817 brun kärrhök DSC1475.jpg (1 av 1)

20 Aug. I väntan på att rödspovarna skulle göra sig synliga för fotografering dök den här svartsnäppan upp. Vi satt några i vassen och den iakttog oss noga, sen kom den nära på endast några meters avstånd. Den uppehöll sig inom fotoavstånd i flera timmar helt obekymrat om oss. Det är ganska fascinerande hur den här fågeln byter sin svarta sommardräkt med svarta ben till en mycket ljusare vinterdräkt med gula ben.

Waiting for the Black-tailed Godwit to show up for photographing this Spotted Redshank appeared. We sat some people in the reeds when it watched us carefully before it came rather close just at some few meters distance. It stayed within photo distance a couple of hours without worrying about us in the reeds. It is fascinating how this bird change its black summer dress with black legs to a much lighter winter dress with yellow legs.  

20170817 svartsnäppa DSC1414.jpg (1 av 1)

17 Aug. Jag såg rapporter om rödspov igår, så jag kunde inte låta bli att bege mig ut till en våtmark för att se om jag äntligen skulle lyckas få den på bild och då på ganska nära håll. Och visst där fanns fyra fåglar på ett bra respekt avstånd. Så det blev en del ganska lyckade bilder som jag blev nöjd med.

Yesterday I saw Black-tailed Godwit reported, so I could not resist going to a mire to explore if I finally should have it on picture and close enough. And  of course today there was four birds on a proper respect distance. And I get some rather successful photographs that I was pleased with.

20170817 rödspovar DSC1375.jpg (1 av 1)

14 Aug. För några dagar sedan hade jag avslutat vadarfotografering på en havs mad i Halland. På väg därifrån såg jag den här tornfalken ryttlande över en äng. Precis efter ett vägarbete fanns en busshållplats där jag kunde stanna och fick två bilder på den i bra sidoljus. Kanske var det samma fågel som jag fotograferade en bit därifrån sittande i en träd några veckor tidigare.

A couple of days ago, I had just completed photographing of waders at a meadow close to the sea in Halland. On the way back I saw this Common Kestrel hovering over a mead. At a bus stop just after a road construction  I could stop and got two pictures in good light from the side. May be it was the same one as I photographed a distance from there sitting in a tree some weeks before.

20170810 tornfalk DSC1341.jpg (1 av 1)

10 Aug. Ytterligare en resa längs Hallandskusten. Idag var det många vadare, olika arter och många inom varje art. Kärrsnäpporna var inte så rädda men höll sig på en visst avstånd. Förutom den här snäppan som landade bara cirka fem meter ifrån mig, vilket gav fina möjligheter att fotografera.

Another day along the coast of Halland. Today there was many species of waders and many within each species. The Dunlins was not so shy but kept a certain distance. An exception was this one who landed only about five meters from me, which gave excellent possibilities to take photographs.

20170810 kärrsnäppa DSC1227.jpg (1 av 1)

06 Aug. Så har vadarna börjat att flytta till södra Europa och Afrika. Jag har sett en del dels i Hullsjön i Trollhättan och några efter Hallandskusten. Jag lyckades nog pricka en dag när det var väldigt få efter Hallandskusten. Men jag kan visa en bild på en grönbena i alla fall.

The waders have started their move to the southern Europe and Africa. I have seen some at Hullsjön in Trollhättan and some along the coast of Halland. I succeeded to be there during a day with very few ones along the coast. But I can show a picture with a Wood Sandpiper.

20170725 skogssnäppa DSC0694.jpg (1 av 1)

02 Aug. När vi satt i björngömslet så kom det även två rävar som ville vara med och dela på innehållet i åteln. Den här räven hade en ovanlig och mycket avvikande färgteckning. Den kom fram några gånger under kvällen men den var ytterst försiktig.

When we sat in the bear den two foxes also came and wanted to share from the food. This fox had a very different pattern and divergent colour  from what can be regarded as normal. It came out some times during the night but it was very careful. 

20170718 rödräv DSC0551.jpg (1 av 1)

u26 Jul. Så är jag tillbaks till vardagen och frestades av alla rapporter om flyttande vadare längs kusten i Halland. Så en utflykt i går gick efter kusten. Men endast några få vadare fick jag se trots letande. Men det som förgyllde dagen var en tornfalk efter en skogsväg som satt spanande i ett träd. Normalt flyger de när man stannar bilen, men den här satt kvar och spanande i omgivningen innan den gjorde ett utfall mot något byte på marken.

So now I’m back to ordinary days and I was yesterday tempted by reports from the coast of Halland about moving waders. I took a trip down the coast. But there was very few birds in spite of searching. But what brighten up the day was a Kestrel after a forest road that watched from a tree close to the road. Normally they leave when you stop the car, but this one stayed and looked around in the surrounding before it launched an attack to something on the ground.

20170725 tornfalk DSC0755.jpg (1 av 1)

24 Jul. Så blir det den sista björnbilden på ett tag. Vi var sex personer i gömslet och när den här björnhannen kom och ställde sig alldeles framför oss som för att markera sin närvaro, tror jag att en imponerande känsla gick genom oss alla. Den här hanen verkade både rädd och aggressiv på samma gång. Jag tror inte jag skulle vilja möte den på stigen till och från gömslet. Men jag var utrustad med en tryckluftstuta, just i fall att.

So this will be the last bear photograph for this time. We were six persons in the hide and when this bear male came and stood just in front us to accentuate his presence. I believe a feeling of imposing touched all of us. This male seemed both scared and aggressive at the same time. I think that I should not want to meet him on the path to and from the hide. But just in case I was equipped with a compressive air horn.

20170718 björn 2 DSC_0556.jpg (1 av 1)

22 Jul. En annan bild på en björn som närmade sig gömslet och markerade mot oss som för att visa sin styrka. Den var försiktig när den närmade sig den utlagda maten.

Another picture of a bear that came rather close to the hide and accentuated its strength against us. It was cautious when it came closer to the food available.

20170718 björn 2 DSC_0545.jpg (1 av 1)-2

21 Jul. Jag visar några fler bilder idag på en annan björn som kom fram en timma senare än den förra.

I show today some more pictures at another bear that showed up about one hour later than the first one.

20 Jul. Ett tag sedan jag visade bilder, men idag blir det början på en serie björnbilder. Jag var tillsammans med en god vän till den svenska fjällvärlden för att fotografera björnbilder. Tillsammans med fyra andra gäster fick vi dela fina upplevelser och minnen från ett björngömsle. Under kväll och natt så fick besök av fyra olika björnar. De första två besöken var kvälls ljuset fint men vid de två senare var det inte lika bra. Jag börjar med den första björnen som kom strax efter åtta på kvällen.  Den gick orädd direkt till den utlagda åteln.

It was a while since I showed some photographs, but today it will be the start of a series of pictures of bears. I have been with a good friend to the Swedish mountain world. Together with four other guests we shared a lot of good experiences and memories in a hiding place. During evening and night four different bears visited us. The two first bears was during good light conditions taking pictures the two last it was not. I start with some pictures of the first bear that come some minutes after eight p.m. It walked directly to the food available.

e08 Jul. För några dagar sedan besökte jag en våtmark i norra Halland. Det fanns en del vadare på respektfullt avstånd. Men så satt där två steglits på några tistlar vid kanten av stigen. De var fullt upptagna med att äta av de frön som bjöds innan de avlägsnade sig.

Some days ago I visited a wetland i northern Halland. There was some wading birds at respectful distance. Suddenly two goldfinch sat on some thistles on the side of the path. They were busy eating seeds from the growths before they left.

20170704 Steglits DSC_0296.jpg (1 av 1)

06 Jul. Idag visar jag några landskapsbilder från Kroatien. Jag var där på en semestervecka med familjen och fascinerades av det häftiga landskapet. Det varierade från 1000 meter höga branter vid kusten till böljande berg och jordbrukslandskap en bit in i landet.

Today I show some landscape and nature photographs from Croatia. I was there for a one week holiday with my family. I was so fascinated by the dramatic sceneries. It varied from 1000 meter high steeps at the coast to undulating mountains and farming landscapes inside the country. 

I show one picture here but you can find more if you follow the link>>Makarska Riviera Croatia

2010623 kroatien DSC_5480.jpg (1 av 1)

05 Jul. Idag vill jag visa en bild på en fågel som jag och en kompis hade en del diskussioner kring vilken art det är. Till slut enades vi om att det nog är en juvenil stenskvätta. Den kom regelbundet de gånger jag var nere vid Ringhals för att fotografera den svarthakade buskskvättan. Den var inte alltid sams med dem om att sitta på den här stolpen så den visade upp sig för att markera sin plats.

Today, I want to show a picture about a bird I had a lot of discussions with a friend what species it is. Finally we agreed upon that it must be a juvenil Northern Wheatear. It came regular when I was down at Ringhals in order to photograph the Common Stonechat. They were not always in good terms with each other to sit on this stake.

2010614 stenskvätta DSC_0180.jpg (1 av 1)  

02 Jul. Idag visar jag en bild på en sävsparv, en hona som hade det jobbigt att hitta mat till sina ungar. Jag satt på en vall i väntan på skäggmesen när jag följde hennes sökande efter föda. Här sitter hon med en larv i näbben och spanar mot boet i vassen. Någonstans därnere hördes det kvittrande och pipande.

Today I show a picture with a Common Reed Bunting, a hen that was busy to find food for her young ones. I sat on a bank waiting for the Bearded Reedling when I followed her searching after food. On the picture she sits with a worm in the beak and looking at the nest in the reed. Somewhere down there you could hear chirping and peeping.

2010627 Sävsparv DSC_0231.jpg (1 av 1) 

27 Jun. Jag har varit på semester en vecka, så det har blivit en del landskapsfotografering, men inga fåglar eller andra djur. Idag har jag däremot varit på en utflykt för att försöka fotografera skäggmes. Vackert väder och solen rätt i förhållande till motiven. Jag lyckades väl så där. Någon timmes väntan resulterade i att en hane satte sig på ett vasstrå men kanske lite väl dolt av andra strån. Men då de var väldigt rörliga så får jag vara nöjd. Det finns möjligheter till förbättringar.

I have been on a weeks holiday with some landscape photographing, but no birds or other animals.  Today I have been on an excursion for taking pictures of Bearded Reedlings. Nice weather with the sun right positioned in relation to the motives. I succeeded fairly well. Some hours waiting resulted in a male sitting on a reed, maybe a little bit hided by other reeds. But they were very active so I should be pleased. There are possibilities for improvements.

2010627 skäggms hane DSC_0262.jpg (1 av 1)-2

15 Jun. Jag har försökt fotografera den svarthakade buskskvättan en längre tid men av olika anledningar har det inte lyckats. I tisdags så visade en god vän var man kunde komma den nära utan att behöva gå så långt. Så igår steg jag upp tidigt och åkte för att se om jag kom skulle lyckas. Efter någon timmes väntan så fick jag möjlighet att fotografera både hanen och honan. Dessutom några bilder med dem på samma bild.

I have tried to get pictures of the Common Stonechat without success because of different reasons. Last Tuesday a friend showed me where it was possible to come close to them without a long walk. Yesterday I went up early in the morning and drove to see if it was possible to get exposures. After waiting about an hour I got the possibility to photograph both the female and male. Furthermore I got them both on the same exposure. 

20170614 svarthakad buskskvätte par DSC_0209.jpg (1 av 1)

12 Jun. Återigen en arkivbild, fast inte mer än två månader gammal. Larmet hade gått om en ägretthäger i Hårssjön. Tyvärr så fanns ingen där när jag kom. Morgonen efter gjorde jag ett nytt försök, men ingen ägretthäger då heller. Det var en dimmig morgon. Men innan dimman lättade så kom den här bruna kärrhöken spanande efter vasskanten. När den fick syn på oss i fågeltornet så gjorde den en tvär gir och flög tillbaks samma väg. Men det blev några bilder.

Again I show a picture from the archive, but not more than two months old. The alarm had been raised that a Great Egret had been seen at Hårssjön. Unfortunately it was gone when I arrived. The morning after I did a new try but no Great Egret that day neither. It was a foggy morning. Before the fog cleared this Western Marsh Harrier came looking after the edge of the reeds. When it saw us standing in the bird tower it turned around and flew back the same way. Anyway it was some exposures.

20170401 brun kärrhök DSC_3283.jpg (1 av 1)

10 Jun. Jag har inte visat några bilder på ett tag. Orsaken är jag inte tagit några dels på grund av mitt knä men även kompletterat med en rejäl förkylning. Nästa vecka hoppas jag få tillfälle till någon utflykt. Men i väntan på det så visar jag en bild på ett rådjur som hade en märkligt grå päls. Jag har aldrig sett det tidigare. Jag tog den här bilden den första maj i Risveden.

I have not showed any pictures for a while. The reason is that I have complemented by bad knee with a nasty cold. Next week I hopefully get an opportunity for an excursion. But until that I show a picture of a roe deer that had a remarkable grey skin. I have not seen anything like that before. I took the picture the first of May in Risveden.

20170501 rådjur DSC_3897.jpg (1 av 1)

01 Jun. Ytterligare en dag vid vattnet för att följa kungsfiskarens öden. En ny kull verkar vara på gång. Honan visade sig flera gånger och hanen förmodades ruva på egg boet djupt inne i sandbrinken. dessutom visade sig 4 unga forsärlor. Det var juvenila födda under det här året. Den här satt så vackert och väntade på föräldrar med mat som inte kom.

Another day at the water to follow what happens to the Common Kingfisher. A new brood seems to be ongoing. The female showed up several times and the male was supposed to sit on eggs in the nest deep in the riverbank. Four juvenile Grey Wagtails was around probably born during this year. This one sat very nice and waited for something to eat from parents that never come.

20170601 Forsärla juvenil DSC_4974.jpg (1 av 1)-2.jpg

29 Maj. Mitt knä har nu varit dåligt i mer än en månad. Men idag kändes det bättre än det gjort på länge så jag kände för att se hur kungsfiskarna hade det. De verkade helt upptagna att förbereda en ny kull. Det är lite oklart vad som hände med den förra. En uppgift var att skator plundrat boet. Om det var så får vi hoppas att det går bättre nu. Så jag visar en bild på en fågel med en fisk i näbben.

My knee has not been in good condition for more than a month. But today it felt much better than for a long time. I decided to see how the Common Kingfisher was doing. They seemed very busy to prepare a new brood of young ones. It is not clear what happened with the last. One statement was that magpies had robbed the nest. If so, we hope for better luck this time. So, I show a picture with a bird with a fish in the bill.

20170529 kungsfiskare med fisk DSC_4855.jpg (1 av 1)

 

28 Maj. Jag fotograferade gråhakedopping i veckan som gick. Det var ett par doppingar med en unge på honans rygg. Båda föräldrarna hjälptes åt att mata ungen väldigt omsorgsfullt och den verkade ständigt hungrig med krav på mer mat. Tyvärr var det lite motljus.

I photographed Red-necked Grebe early this week. It was a pair of Grebes with a young one on the back of the mother. Both parents helped one another to feed the young very carefully which seemed to be hungry all the time with demands for more food. Unfortunately they were against the light.

20170524 gråhakedopping par med unge DSC_4498 (1 av 1)

24 Maj. Har varit på en två dagars tur till Hornborgasjön med en kompis. Tyvärr var rörelsefriheten begränsad på grund av mitt knä. Men resan var ändå givande och trevlig. Många fågelarter, nu ruvande på ägg eller med ungar. Men några fisktärnor underhöll mig med sitt dykande efter fisk. Så idag visar jag en ryttlande fisktärna och en bild när den är i vattnet i färd med att fånga en fisk.

I have been on a two day excursion to Hornborgasjön with a friend. Unfortunately my freedom of movement was limited because of my knee. But it was anyway a rewarding travel. Many bird spices were nesting on eggs or with newly hatched young ones. The Common Tern entertained me when it was diving after fish. Today I show one picture with the Tern hovering above the water and an other one with the bird in the water catching a fish.

 22 Maj. Nu blir det bilder två dagar i rad. Den här bilden på en storskrake unge fotograferade jag när jag satt och väntade på kungsfiskaren. En storskrake hona kom simmande med två ungar bara några meter framför. Plötsligt började de simma med fart så att vattnet stänkte. De tråkiga var att de var endast två. Jag har sett bilder på Facebook när de var betydligt fler.

Now it will be photos two days after each other. This picture on a young Goosander I photographed when I was waiting for the Common Kingfisher. A Goosander female came swimming with two young ones a few meters just in front of me. Suddenly they started to swim very fast so the water splashed. It was sad they were only two. I have seen pictures on Facebook with more than that.

20170521 Storskrake unge DSC_4268.jpg (1 av 1)

21 Maj. Idag var det första dagen jag kunde bege mig ut för att fotografera sedan en lång tid tillbaka. Vad jag ville fotografera kungsfiskarna som rapporterats i Säveån. Och visst under fyra timmars sittning var de aktiva med att mata sina ungar i bohålet brinken vid åkanten. De återvände flera gånger för att mata med fisk eller fyll på sina egna energidepåer.

Today it was the first time I could go out taking pictures for a long time. I wanted to photograph the Common Kingfisher that had been reported in the Säveån. And of course during 4 hours photographing they were very active feeding their young ones in the nest in the riverbank. They came back several times to feed with fish but also feed themselves.

20170521 Kungsfiskare DSC_4457.jpg (1 av 1)

18 Maj. På grund av sjukdom så blir det nu en bild några veckor gammal. Att fotografera ormvråk är inte alltid så lätt. Den är vaksam och lämnar sin utsiktsplats om den känner sig hotad. Det gäller även då man stannar bilen.  Den här gången lyckades det även om ljuset kommer snett bakifrån.

Because of illness it will be a picture some weeks old. To photograph Common Buzzard is not always so easy. It is vey observant and leave its lookout place if it feels threaten. The same if you stop the car. This time I was successful even if the light came sideways from behind.

20170327 ormvråk DSC_2937.jpg (1 av 1)

14 Maj. Jag har inte fotograferat på ett tag, så jag visar en bild några veckor gammal. Den visar spillkråkorna som inspekterar en potentiell boplats. De gick väldigt noggrant till väga både hanen och honan kontrollerade om det var en lämplig plats att föda upp en ny generation hackspettar på.

I have not photographed for a while so I show a picture some weeks old. It is the black woodpeckers that inspect a potential residence. The did it vary carefully and both the male end the female checked if it was a suitable place to feed a new generation of woodpeckers.

20170502 Spillkråkepar DSC_3938.jpg (1 av 1)

08 Maj. Det har inte blivit några bilder på några dagar så nu måste jag bättra mig. Rödvingetrast var en ny fågel för mig som jag fick möjlighet att fotografera för någon vecka sedan. De verkar som de kom i mindre flockar och letade föda på ängar. De var förhållande vis skygga och var svåra att komma inom avstånd för att fotografera men här lyckades det.

It has not been any pictures for some days so I must improve. Redwing was a new bird to me that I got opportunity to photograph some weeks ago. It seems that they came in smaller flocks and search for something to eat at meadows. They were rather shy, why it was hard to come close enough to get pictures, but for this one it succeeded.

20170417 Rödvingetrast DSC_3684.jpg (1 av 1)

04 Maj. Idag visar jag en miljöbild med en smådopping. Jag satt länge och väntade att få den på bild. Men den gömde sig hela tiden i vassen på andra sida dammen. När plötsligt en huggorm simmade snett över direkt mot den plats där doppingen kunde antas ha sitt rede. Smådoppingen lämnade genast vassen och simmade därifrån. Jag antar att ormen plundrade redet på ägg.

Today I show an environment picture with an Little Grebe. I sat for a long time waiting for a picture.  But it hid all the time in the reeds on the other side of the pond. When suddenly a wiper snake swam direct over to the place where the Little Grebe was supposed to have the nest. The Grebe immediately left the reeds and swam away. I assume that the snake robbed the nest on eggs.

20170502 smådopping DSC_3904 (1 av 1)

02 Maj. Så har vi kommit in månaden maj och då försvann våren, som egentligen inte riktigt kommit. Sommaren gjorde anspråk på tillvaron, kanske. Jag var ute med en kompis för att se om det kommit ytterligare vår fåglar men också smådopping. Vi lyckades väl inte så bra, men en liten extra utflykt gav verkligen ett roligt resultat med två spillkråkor som parade sig och sedan inspekterade ett tänkbart bohål. Här lämnar hanen hålet för att låta honan godkänna.

We have come to the month May and the spring that almost never arrived turn over to something like summer, perhaps. Together with a friend, I was out today to understand if we could find any more birds arrived and possibly Little Grebes. We are not so successfully but an extended excursion gave a very pleasant result with two black woodpeckers to mated  and inspected an imaginable residence. Here the male leaves the hole for the female to acknowledge.

20170502 spillkråkor 2 DSC_3967 (1 av 1)

 

30 Apr. Jag fortsätter på den inslagna vägen med att visa ytterligare en vadare, nämligen en brushane. Den sista bilden jag tog under min vistelse på Öland.

I continue in the same way as before with another wading bird, namely a Ruff. It was the last picture I photographed during my visit at Öland.

20170429 brushane DSC_3266 (1 av 1)

27 Apr. Idag blev det ett besök på Getterön i Varberg. Eftersom mitt knä inte tillåter några längre promenader så blev det fotograferande från bilen med de för- och nackdelarna. Skärfläckorna satt ganska långt bort för att bli fotograferade. Då kom den här fågeln och satte sig i en göl på maden. Det var helt ett acceptabelt avstånd, men den satt bara en kort stund innan den lyfte för att förena sig med de andra fåglarna längre bort.

Today I visited Getterön at Varberg. Because my knee does not allow a long work, I photographed from the car with its pros and cons. The Pied Avocets was rather far away to be photographed. But suddenly this bird came and sat at a pool on the meadow for a short while before it left to join the other ones.

 

20170427 Flygande gluttsnäppa DSC_3777 (1 av 1)

Skärfläcka/Pied Avocet, 2017.04.27

 

25 Apr. Våren, sensommaren och hösten är för mig fotografiskt till stor del vadarnas tid. Tidigt kommer strandskotorna, följt av storspov, rödbenor och sedan många fler. På sensommaren har det blivit många gluttsnäppor som jag visar en bild på idag.

The spring, late summer and autumn/fall is for me to a great deal the time taking pictures of wading birds. Early the Oystercatchers arrives, followed by Curlews, Redshanks and all the others. During late summer it has been many Greenshanks, which I show a picture of today.

20160805 Gluttsnäppahavsörn DSC_4714 (1 av 1)

22 Apr. Återigen är jag sittande med gikt ,så det blir inte några riktigt nya bilder idag. Men jag visar en bild på en grönfink sedan förra lördagen. En vacker och fågel med ett respektingivande utseende.

Again, I’m sitting with gout, so it will not be any new pictures today. Instead, I show a picture with a European Greenfinch since last Saturday. A beautiful bird with a awe-inspiring look.

20170417 grönfink DSC_3688 (1 av 1)

19 Apr. Jag visar ytterligare en bild på min resa hem från Kinnekulle. Efter den lyckade fotograferingen av skäggdoppingen, kom det en fiskgjuse förbiflygande när jag var på väg tillbaks till bilen.

I show another picture from my travel back home from Kinnekulle. After the successful photographing of the Great Crested Grebe , this Osprey was passing when I was on my way back to my car.

20170417 förbi flygande fiskgjuse DSC_3750 (1 av 1)

17 Apr. Jag har firat påsk vid foten av Kinnekulle i Götene. Det blev en hel del lyckad fotografering jämte den sociala gemenskapen med familjen och en fin påskgudstjänst i Medelplana kyrka.                                                                                                                             På vägen hem i dag fick jag möjligheten att fotografera en skäggdopping som fångade fisk bland annat en abborre som på bilden.

I have celebrated Eastern by the bottom of the mountain Kinnekulle in Götene municipality. There was a lot of  photographing in addition to the social fellowship together with the family and a nice Easter service in the church of Medelplana.  On my way home today I got the possibility to take photographs of a Great Crested Grebe that fetches a perch  as you can see on the picture.

20160923 Större strandpipare DSC_4118 (1 av 1)

13. Apr. Återigen en bild från dagen med dåligt väder på Öland. Jag besökte Eckelsudde för att fotografera mindre strandpipare. Men nej, inga mindre strandpipare men större och så en hel del knubbsälar som var nytt för mig. Jag har sett gråsälar tidigare men inte knubbsäl. Det hade varit önskvärt med lite sol.

Again a picture from the day with bad weather at Öland. I visited Eckelsudde with purpose ti see the Little Ringed Plover. No Little Ringed Plover only the common one and a lot of Harbor Seals. I have not seen them before, only grey seal. It had been desirable with a little bit och sun.

20170329 knubbsäl DSC_3190 (1 av 1)

11 Apr. Jag fortsätter med ytterligare en bild från Öland. Det var den där sista dimmiga och regnruskiga dagen. Så när jag lämnade södra Öland slöt dimman sig om landskapet. Alldeles intill vägen satt en steglits på en buske. Jag hade bara att stanna och sänka rutan och ta bilden.

I continue with another picture from Öland. It was that last foggy and rainy day. When I left the south of Öland the fog lowered around the scenery. By the road sat a European Goldfinch in a bush. I just had to stop the car and lower the side car window and take the picture.

20170329 steglits DSC_3132 (1 av 1)-2

09 Apr. Igår var det en trevlig utflykt med gruppen Biofoto Väst till Hornborgasjön. Många tranor och en hel del sångsvanar, om än inte lika många som tidigare år. Men vad som fångade intresset var den här sånglärkan som ryttlade ovanför och kvittrade, förmodligen i glädje över det vackra vårvädret.

Yesterday, I was on an agreeable excursion to Hornborgasjön (Hornborgalake) with the group Biofoto west. As always this time of  the year, there was thousands of Cranes, and hundreds of Whooper Swans but not so many as before. But what get my interest was this Eurasian Skylark that hovered above and chirped, probably in delight about the clear and sunny weather.

20170409 sånglärka DSC_3464 (1 av 1)

06 Apr. Det var blåsigt, kallt, regnigt och inte alls ett gästvänligt fotoväder. Jag såg den här fågeln sitta och rugga och kura i det usla vädret på södra Öland. Vid kontroll senare visade det sig vara den fågel jag letat hela vintern att få på bild nämligen stenknäck.

It was windy, cold, rainy and not a good  photo whether. I saw this bird sitting in the tree huddling in the poor whether. Afterward when I checked the photo i recognized the bird  as the Hawfinch.  I have been looking for it the during the winter.

20170329 stenknäck DSC_3088 (1 av 1)-2

04 Apr. En fågel jag har letat, för att fotografera under lång tid är kungsfågeln. Kungsfågeln, som är vår minsta fågel, är inte den lättaste att fånga på bild då den hela tiden rör sig bland barrträdens grenar. jag har sett den men inte få att det gått att få den på bild. Men här lyckades det att få en bild då den satt stilla inom rätt avstånd för en kort stund.

A bird, I have looked for, to have on picture for a long time is the Gold Crest. The Gold Crest that is our smallest bird here in Sweden is not so easy to get on picture. When it is all the time jumping and flying between branches, often high up in the conifers. I have seen it, but without success. But this time I succeed to have it on picture.

20170328 kungsfågel DSC_3064 (1 av 1).jpg

02 Apr. Det är inte så ofta som tillfälle bjuds att fotografera ormvråk sittande och få skärpan i ögat.  Men den fjärde dagen på Öland när jag kammat mest noll och ingenting så satt den här fågeln vid sidan av en smal byväg. Jag lyckades fånga den innan den bestämde sig för att flyga vidare.

It is not so often you get the opportunity to have pictures of Common Buzzard sitting and get the eye sharply reflected. But during the fourth day on Öland when I have got almost nothing, this bird sat by the side of a narrow crossroad. I managed to get some pictures before it decided to fly further.

20170328 ormvråk DSC_2953 (1 av 1)

31 Mar. Den här ormvråken sittande på vad som förmodligen är en trafikdödad hare träffade jag på den sista dagen på Öland. Jag fick vara försiktig och förbereda kameran noga innan jag körde fram och fick några bilder sittande i bilen.

This Common Buzzard was sitting close to the road on what seemed to be a roadkilled hare, I came across it the last day on Öland.. I had to act carefully and prepare the camera  before I drove up and get some pictures from the car.

20170329 ormvråk DSC_3253 (1 av 1)

30 Mar. Nu är jag tillbaks efter en fantastisk fotoresa till Öland. Många spännande fåglar med som jag tycker en del fina bilder. Jag har bott mycket bra på Hotell VillaIngrid i Borgholm, rekommenderas. Jag kommer nu att visa bilder fortlöpande från resan och börjar idag med en närbild på storspov.

Now I’m back from a trip to Öland for bird photographing. Many interesting birds and some fine pictures , up to my mind. I have had a comfortable accommodation at Hotel VillaIngrid in Borgholm which I can recommend. I will now continuously show pictures from my trip and start today with a picture of a Eurasian Curlew.

20170325 storspov DSC_2680 (1 av 1).jpg

24 Mars. Jag fortsätter på temat havsörn med ytterligare några bilder. Idag blir det en bild på örnen när den triumferar för att det har kontroll över åteln. Det var hela tiden en kamp om att vara herre på täppan.

I continue  today with another picture on the theme of white-tailed eagles. It is a picture with the eagle exult to have control of the carrion. It was all the time a fight to be the master.

20160304 havsörn juv DSC_1183 (1 av 1)

22 Mars. Jag var ute igår för att se och om möjligt fotografera havsörnar. Det inskränkte sig till att se örnar då de inte ville visa sig inom lämpligt avstånd. När det inte lyckades så blir det en bild från arkivet och då från i mars förra året. Den isar en kamp mellan två örnar om den utlagda åteln..

Yesterday, I was out in order to see and if possible take some picture of white-tailed eagles. But I was just restricted to see the eagles when they were not in appropriate distance for taking pictures. So instead, I show a picture  from Mars last year. It shows a fight between two eagles about the out layed carrion.

20160903 havsörnar DSC_1007 (1 av 1)

20 Mars. Svartmesen är en ganska svår fågel att fotografera då den oftast finns högt uppe bland granar och tallar, man hör den men inte så lätt att komma nära. Förra veckan satt jag och väntade och då kom den snabbt ner och plockade en del frön från marken. Jag fick tre bilder innan den flög upp i trädtopparna igen.

To get the coal tit on picture is rather difficult. This because they spend most of their time high up in coniferous trees. You can hear them but they are not so easy to catch sight of. Last week I sat and waited for them, this one came down picking up some seeds from the ground. and I got three pictures before it left up for the top of trees. 

20170310 svartmes DSC_2344 (1 av 1)-2

18 Mar. Inga bilder på några dagar, orsaken är att jag har haft en bildvisningsvecka. Det har slumpat sig så att det blivit flera visningar samma vecka. Eftersom jag helst inte tar bilder från arkivet utan någorlunda färska så blir det en bild från i måndags. Det var förutom hornugglorna en ganska slätstruken dag, men det får bli några bilder från den resan ändå. Den här havstruten lät mig smyga bakom vassen så jag fick några ”take off” bilder.

20170313 havstrut DSC_2537 (1 av 1)

13 Mar. Jag fortsätter på temat ugglor lite till. Förresten det beror ju uteslutande på vad naturen bjuder på. Men att fotografera ugglor är inte så enkelt. Dels är de svåra att upptäcka under dygnets ljusa tider och kanske inte lättare när mörkret infunnit sig och de blir aktivare. Och får man syn på dem är det ofta mycket grenar och kvistar i vägen.        Hur som helst det skulle finnas hornugglor i Björkäng utanför Varberg. Vi visste ungefär var men inte exakt. Efter misslyckat letande kom ett par gående som vi frågade. Hornugglor, javisst i tallen 20 meter bakom er. Men där letade vi nyss utan framgång. Men efter ett nytt, på väg att bli misslyckat, försök så såg vi plötsligt tofsarna från två hornugglor. Kan man säga bingo i det här sammanhanget.

20170313 hornuggla DSC_2473 (1 av 1)

11 Mar. Så kommer det ytterligare ett inlägg om de här tidiga kattuggleungarna. I mitten av veckan var det bara en unge kvar av den trio som kom ut ur hålet i eken några dagar tidigare.  Vad som hänt den andra som försvunnit kan man bara spekulera i, men naturen har en grym sida i motsats den all den skönhet den samtidigt bjuder på. I dag när jag besökte hemträdet fanns den ingen unge där enbart honan som troget satt i hålet. Det roliga är att senare på kvällen rapporterades ungen sitta i ett angränsande träd och hade nu med framgång provat sina vingar.

07 Mar. Uggleparet, som jag fotograferade i början av december, har enbart varit en under hela vintern. Jag har levt i den tron att honan , den större av dem, legat på ägg. Kattugglor i stadsmiljö kan göra så och att det kommer ungar i början av mars. Igår fick jag till min glädje se och höra att ett annat ugglepar någon kilometer därifrån fått ungar som kommit fram. Så idag bar det iväg med kameran, och mycket riktigt i trädet satt två små ”dunbollar”. Det var tre i går men då såg den tredje inte så pigg ut, tråkigt nog. Så idag blir det en bild på en kattuggleunge, de första jag sett.

20170307 kattyggle unge DSC_2188 (1 av 1)

06 Mar. Just nu verkar det som tundra svanen, eller den mindre sångsvanen, är på väg till sina häckningsmarker i de norra delarna av Arktis och. Själv fick jag se och fotografera den nere i Halland i lördags. Det är faktiskt inte så lätt att se skillnaden mellan den och den större sångsvanen. Det är att det mörka sträcker sig längre upp på näbben förutom storleken men då måste man nästan se dem bredvid varandra.

20170304-tundrasvan-dsc_2101-1-av-1

04 Mars. Idag var det fotografering av svanar som stod på programmet. Närmare bestämt så var det tundrasvanar som lockade att åka ner till Halland. Och det kommer bilder på tundrasvanen, eller mindre sångsvan som den också kallas, om några dagar. Men idag visar jag en bild på två inflygande sångsvanar att förenas med de flera hundra sångsvanar som redan befann sig i den lilla sjön eller vad man nu ska kalla den.

20170304-sangsvanar-dsc_2070-1-av-1

02 Mars. Igår åkte jag och en kompis med förväntan om att få se och fotografera skäggmesar. Vädret lovades från sakkunniga bli inte perfekt men bra nog. Så blev det nu inte och när vi lämnade bilen, för att ta oss till vallen med vass där fåglarna förväntades finnas, fick vi kämpa mot stark vind och ymnigt regnande. Vad vi fick se var några tidiga större strandpipare på långt håll och en del svanar och andfåglar. Skäggmesarna var förståndigare än vi var och höll sig gömda för vind och regn. Så det blir till att visa en lite äldre  bild på en skäggmes hane.

20150910-skaggmes-hane-dsc_0142-1-av-1

28 Feb. Igår var det en regnig dag som egentligen inte lockade till fotograferande, men så lockade rapporterna om den rödhuvade dykanden in Slottsskogen. Och visst den simmade så fint bland alla andra änder i dammen. Men borde den inte kallas rödnäbbad dykand i stället!?

220170227 rödhuvad dykand hane DSC_1990 (1 av 1).jpg

26 Feb. Inte mycket fotograferande senaste veckan. Men det blev några bilder på en tofsmes om plockade frön runt mina fötter när jag satt och väntade på stjärtmes. Normalt är de väldigt kvicka och rörliga vilket innebär att de är svåra att få på bild. Men efter att ätit satte den sig på en gren och betraktade mig.

20170222-tofsmes-dsc_1868-1-av-1

21 Feb. Idag visar jag en av våra minsta fåglar, nämligen gärdsmygen. Den är inte minst då kungsfågeln är något mindre. Men gärdsmygen är rolig, den är väldigt orädd. Den här bilden fick jag när jag satt och väntade på kungsfiskaren. Den kom först och satte sig på min ryggsäck, en halvmeter meter bort. Men det var för nära för objektivet så jag fick avvakta.

20151001-gardsmygdsc_0428-1-av-1

Feb. Har snön lämnat oss för gått i sydvästra Sverige? Det är väl så att man hoppas det och att våren så sakteliga ska göra sitt intåg. När det inte blev några örnbilder att tala om i Svartåvallen utan en ganska kass fotoresa, så får det bli en bild på den enda fågel som ville vara med på bild från gömslet, nämligen nötskrikan. Det passar bra i trilogin med bilder på nötväcka, nötkråka och så då nötskrikan.

20170112-notskrika-dsc_1132-1-av-1

17 Feb. Idag är det dimma ute igen. Onsdag var ett vackert undantag med sol och en föraning av våren. I tisdags skulle vädret vara vackert ,så jag tog med kameran på några promenader i fågelmarker. Men nej, dis och dimma, men det blev några bilder i diset. Det roliga var den här strömstaren som lät mig komma inom 7 till 8 meter när den gjorde sina dykarkonster. Man säger att humlan inte ska kunna flyga men den vet inte om det. Kanske man kan säga detsamma om strömstaren, när det gäller att dyka och simma. Det är fascinerande att se den dyka och gå på botten (vilket man inte ser) av strömmande vatten, letande efter nattsländelarver och simma tillbaks med vingarna.

20170214-stromstare-dsc_1685-1-av-1

15 Feb. Idag fick jag äntligen se och möta stjärtmesen. Jag har försökt fotografera den länge nu. Men så underhöll en flock oss några fotografer på Kvibergs kyrkogård under säkert en timma. Man kan fundera om det är vår vackraste fågel. Hur som helst så är det nog det närmaste man kan komma en undulat i våra trakter. En rolig och ganska orädd men som de flesta mesar en rörlig liten fågel.

20170215-stjartmes-dsc_1774-1-av-1

12 Feb. Idag får det bli ytterligare en bild på den vitvingade truten. Att få se en så långväga gäst sker inte så ofta så jag passar på att få tycka till om den. Det ska visst finnas en i Tidaholm också. Man kan fundera varför de kommer till våra trakter, dessutom ensamma. Har de förirrat sig med andra trutar, men varför så ensamma? Helt klart har den funnit en trygghet i den här viken då den med sådan bestämdhet styrde mot den från havet utan tvekan. Den promenerade lugnt på det lilla istäcket som bjöds vid den stranden, växelvis med att simma och leta föda. Så blev den på något sätt nyfiken på oss två som stod på  motsatta stranden, då den simmade mot oss och verkade fundera över vilka vi var, eller ville den ha sällskap. Många frågor som det förmodligen inte ges något svar på.

20170210-vitvingad-trut-dsc_1601-1-av-1

10 Feb. Det har rapporterats om en vitvingad trut utanför Hallandskusten ett tag, så idag provade jag och en kompis lyckan för att om möjligt få se den. Det är en mycket sällsynt gäst här från Arktis. Efter ungefär en timma kom den inflygande från havet och landade inne i en vik. Den simmade och även promenerade runt på motsatta sidan av viken. Men så verkade den nyfiken på vilka vi var och simmade mot oss så det blev nästan närbilder.

20170210-vitvingad-trut-dsc_1607-1-av-1

07 Feb. Det var ett tag sedan jag uppdaterade sidan med en ny bild. Orsaken är att jag varit bortrest i andra ärenden och så fick jag influensa på det. Idag ska jag försöka bättra mig med en ny bild. Det blir en bild från när jag senast var ute och fotograferade. Vi lade ut nötter för att locka nötkråkan och den kom efter några timmar. Men eftersom jag visat en del bilder på den så blir det i stället en bild på nötväckan som ivrigt försåg sig av de utlagda nötterna. Och varför inte, den gjorde skäl för namnet.

20170127-notvacka-dsc_1450-1-av-2

26 Jan. Ett av mina mål är bra bilder på kungsörn. Jag försökte förra våren och fick 17 havsörnar i olika ålder i sökaren. Så för någon vecka sedan gjorde jag ett nytt försök, men alla örnar inklusive kungsörn valde att inte komma närmare än ett par hundra meter från gömslet. Så det blev en riktig nitlott. Så jag får trösta mig med att gräva djupt i arkivet och visa en bild på havsörn i kamp med korpar om tillgång till den åteln i form av en räv. Bilden från mars förra året.

20160304-havsorn-och-korpar-dsc_1113-1-av-1

24 Jan. Det blir många små vinterfåglar just nu. Igår satt jag ute vid några fågelmatningar och det blev en del fina bilder, tofsmesen och svartmesen var väl rariteterna. Dessutom gjorde jag ett besök för att se hur kattuggleparet hade det. Igår satt enbart den ena i hålet. Jag kanske visar någon bild senare. Men jag visar en trogen vinterfågel idag, nämligen nötväckan. Den kan posera på så många olika roliga sätt så den är värd en bild.

20170123-notvacka-dsc_1243-1-av-1

22 Jan. Dis och dimma, en ovanlig vinter, speciellt om man jämför på januari 2016. Den här bilden på en koltrast hona togs när hon satt och burrade upp sig för att behålla värmen. Om jag kommer ihåg rätt så var det under  – 10 gr. C. Men ingen tvekan om att ljuset var bättre jämför med i år.

20160106-koltrast-hona-dsc_2152-1-av-1

19 Jan. Konstigt väder just nu så det blir svårt att fotografera fåglar. Jag var och letade efter en observerad sparvuggla igår men det blev inget. Som tröst uppsökte jag några fågelmatningar, men det var nästan lika öde. Så till och med fåglarna tyckte nog att dimman var för tät. Så jag visar en bild från den 11 januari i Västerfärnebo. Inge bra väder den dagen heller men den här entitan eller är det en talltita blev riktigt bra.

20170111-svartmes-dsc1011-1-av-1

17 Jan. Igår blev det ännu en tur att se om jag kunde få fler bilder på nötkråkan. Det var en kall vintermorgon med – 11 gr. C. Så i det tidiga gryningsljuset blev det ännu en gång bilder på nötkråkan. Nu har jag fått fotografera den 2 gånger på mindre än en vecka, då jag sökt den innan i nästan två år. Men nu blev det också bilder med favoritfödan, hasselnötter.

20170116-notkraka-dsc1211-1-av-1

14 Jan. Det är något oberäkneligt med vinterljuset. Jag tycker mig se hur vitbalansen ska vara, men med resultatet blir det ofta något lite eller mycket annorlunda. Det är väldigt blått.                                                                                                                                                                       I flera år har jag sökt nötkråkan utan att lyckas. Jag vet var den ska finnas, men aldrig när jag varit där. Så på en nästan misslyckad utflykt för att fotografera kungsörn så fick jag möjlighet att bekanta mig med den. I mörkt vinterljus med snön hängande i luften.

20170111-notkraka-dsc1042-1-av-1-2

07 Jan. En riktigt dålig dag för fågelfotografering med dis, dimma och snöblandat regn så vad kunde det bli. Det blev kanske lite annorlunda bilder men den här tofsmesen frestade mitt tålamod att aldrig sitta still ett enda litet ögonblick. Men den fastnade ändå när den var på väg vidare. Ljuset blev ganska annorlunda men ändå effektfullt.

20170107 tofsmes DSC_0975 (1 av 1).jpg

5 Jan. Så har vintern infunnit sig. Igår var jag ute i snöväder för at försöka hitta och fotografera salskrake. Jag hittade den men på alldeles för lång håll. Så jag visar en svartmes i stället. Det var så fuktigt i snöfallet att sökaren immade igen. Den här bilden var ett försök på måfå utan riktig kontroll. Men en ok bild om man undantar kvistarna.

20170104-svartmesdsc_0691-1-av-1

03 Jan.  Jag har sett och fotograferat blå kärrhök tidigare men då en hona. Så när den här hanen passerade så blev det ett ”distans skott”. men jag visar bilden då den var så vackert tecknad mot den mörka lövskogen.

20161229-bla-karrhok-hane-dsc_0800-1-av-1

 2016

30 Dec. Det har inte varit några bilder på ett tag. Allt har berott på en gikt-inflammation i min ena fot. Men i går erbjöd en god vän en tur så det blev några bilder i det grådisiga vintervädret. Det roliga var en flock gråsiskor. Eftersom det var första gången jag träffade på den sortens finkar så var det extra skojigt även om ljuset hade kunnat varit lite bättre.

20161229-grasiska-dsc_0833-1-av-1-2

10 Dec. För den här gången så blir det den sista bilden på kattugglor. Vad det blir i framtiden kan jag inte lova. Jag stannade till hos det här kattuggleparet i går. Jag ville så gärna ha bilder där de hade öppna ögon och visst igår så skärskådade de mig ordentligt med sina fantastiska ögon.

20161209-kattugglor-dsc_0761-1-av-1-2

07 Dec När jag ändå fått träff på det här uggleparet så måste det väl bli några fler bilder.

20161203-kattugglor-dsc_0667-1-av-1-2

04 Dec. En kompis tipsade om kattugglor i stan, inte trädgårdsföreningen den här gången. Efter en perfekt vägbeskrivning begav jag mig dit och fick se ett vackert kattugglepar sitta i ett hål i den gamla  eken. Man förknippar ugglor med djupa skogar, men kattugglor verkar trivas bäst i träddungar i tätbebyggda områden. Så också det här paret. Nu ska det bli spännande att se om de frampå vårvintern kommer uggleungar. Vilket skulle bli ett scope fotografiskt. De håller koll på en när man är i närheten, men annars bryr de sig inte mycket. Eftersom de sitter högt upp i träden blir det oftast bilder underifrån. men det här trädet står i en sluttning så man med lite avstånd kommer mer i jämnhöjd.

20161204-kattugglor-dsc_0717-1-av-1-2

01 Dec. Mellantid när hösten verkat ha passerat men vintern inte vill infinna sig här i Västra Sverige. Jag skall försöka med örnar de närmaste dagarna, med förhoppningar om både havsörn och kungsörn. Bilden jag visar får vi backa till slutet av oktober för att hitta rätt i kalendern. En tornfalk som var ganska nyfiken på mig.

20161027-toornfalk-dsc_0088-1-av-1

26 Nov. En blåsig dag ute i Torslanda viken idag med två roliga observationer, men inte på fotoavstånd. Men alfågel och en vacker salskrake hane lockar till fler besök. Kanske med kamouflagenät så jag inte syns. Så dagen bild får bli en entita sedan den 23 november.

20161123-entita-dsc_0435-1-av-1

18 Nov. För en vecka sedan låg det lite snö och det var minusgrader. Så inte nu däremot dis och regn, så det får bli en bild från förra veckan. Jag hade suttit vid en fågelmatning i jakt på bilder efter vinterfåglar och en sådan finns nedan. Men på väg tillbaks till bilen såg jag siluetterna av tre rådjur på sluttningen ner från en kulle. Jag närmade mig försiktigt och fick några bilder innan de valde att avlägsna sig.

20161110-radjurdsc_0403-1-av-1

14 Nov. I förra veckan var jag ute för att se om vinterfåglarna hade sökt sig fram till fågelmatningarna. Inte så många arter trots att jag besökte tre olika platser. Det var mest talgoxar, blåmesar och nötväckor. Men så var det också ett par tofsmesar som visade sig. Så dagens bild blir på en tofsmes.

20161110-tofsmes-dsc_0360-1-av-1

11 Nov. Jag fortsätter på temat höstbilder, även om det just nu borde vara vinterbilder.

20161025-jonsereds-herrgard-dsc_4778-1-av-1

31 Okt. Naturen bjuder på vackra färger den här hösten. Så jag kommer att visa en del höstbilder. I går var jag och besökte vildsvinen och nu gick många unga galtar och rensade de sista ekollonen. Suggorna med kultingar syntes inte till. Så den första bilden blir med färger och siluetten av ett mörkt vildsvin totande i marken.

20161030-vildsvin-dsc_0234-1-av-1

26 Okt. Länge sedan jag la ut bilder på den här sidan. Utan att tveka skyller jag på vädret. Det har inte varit något roligt ljus att fotografera i precis de senaste veckorna. Så vad gör man? Det får bli en bild på några kustsnäppor från i September. Små vadarna invaderade Hallandskusten och inte var de speciellt skygga heller. De flög när man närmade sig, men då kunde man gå fram och sätta sig och efter några minuter var de tillbaks. De var bara fyra, fem meter bort i sin iver att proviantera inför den långa resan till Afrika.

20160825-kustsnappor-dsc_5450-1-av-1

17 Okt. Inga bilder på ett tag. Jag får skylla på annat att göra och dåligt väder, som dom säger inte finns om man är rätt klädd. Men visst det behövs inspirerande ljus för att bilder ska bli ok. Så bilden jag visar är två veckor gammal och inte var ljuset så där speciellt då solen just gått ner. Men det var stopp på bilen och ut för att ta några bilder på den unga älgen. Och det blev en okey bild.

20161004 älg DSC_4703 (1 av 1)-2.jpg

09 Okt. Så inga mer bilder på vildsvin (tills vidare), men vad kan inte vara bättre än att visa en bild på en brunstig kronhjort. Han hade sitt harem av hindar något 10-tal meter bort, men var märkbart störd av min närvaro.

20160927-kronhjort-dsc_4502-1-av-1

05 Okt. Jag var återigen och fotograferade vildsvin i går kväll, en kompis ville se och fotografera så då blev det ett besök. Om jag inte får en bild på den stora galten så är det här sista bilden på vildsvin på ett tag. Då det blev bilder både på älg och kronhjortar så hade jag tänkt visa det, men två grisar som tar en mindre fajt får bli avslutning på det här äventyret för den här gången.

20161004-vildsvindsc_4647-1-av-1

28 Sept. Den stora suggan verkar samla yngre grisar förutom årskultingarna kring sig. Igår kom hon ut med sex stycken kultingar som verkade vara födda i år, men med sig hade hon också lite äldre medelstora grisar. Då jag även såg och fotograferade mindre suggor med två eller tre ungar var det svårt att veta vem som hörde till vem. Men när en medelstor galt närmade sig flocken gick hon genast till attack. När galten snabbt försvann stannade hon i försvarsställning för att visa vem som bestämde.

20160927-villdsvin-dsc_4539-1-av-1

26 Sept. Jag har följt en sugga med 5 kultingar sen i början av augusti. i den flock som samlats runt henne verkar hon vara något av en alfahona (om det finns det bland vildsvin).  Fotograferandet har var på 75 till 100 meters avstånd då de har varit mycket aktsamma och skygga. Men igår när det verkade som alla polletterna ramlade på plats så kom alla fem kultingarna, eller ung svin om man hellre vill kalla dem så nu, över vägen precis framför bilen. Så nära att jag på en bild bara fick med två stycken. Men det var roligt att få närbilder på dem efter att ha följt dem under snart två månader.

20160925-vildsvin-dsc_4371-1-av-1

25 Sept. I dagens  vackra väder var det svårt att inte ta med kameran på en tur. Det blev till trakterna av Sollebrunn. Jag var nyfiken på om dovhjortarna hade bildat harem då det är brunsttider nu för dem. Visst så var fallet och det blev bilder på vackra kronhjortar, men det som tilldrog sig den stora uppmärksamheten var vildsvinen. Jag har sett dem nu i höst till och från ofta på avstånd då de är skygga. Men i kväll räknade jag till minst 35 stycken i olika konstellationer. Det var förmodligen ekollon som nu fallit till marken som lockade.  Så det blir vildsvin ett tag på den här sidan. Jag börjar med de här 4 suggorna som tillsammans hade 14 kultingar. Kultingarna ockuperade helt obekymrat upp vägen tills ledarsuggan kallade på dem.

20160925 vildsvin DSC_4406 (1 av 1).jpg

22 Sept. Även idag blir det bild på tema steglits. Jag kunde inte motstå ytterligare ett besök för att se om steglitsen fanns kvar. Visst den var där i ett 10-tal även idag. Idag var det fler vuxna eller i varje fall lite äldre med den röda pannan lysande. Så det blev ytterligare bilder på den.

20160922-steglits-dsc_4035x-1-av-1

19 Sept. Jag har letat efter steglits för att fotografera under lång tid. Idag lyckades det, en flock på cirka 20 individer cirklade runt mellan olika fält med tistlar. Det verkar vara favorit födan vilken det fanns gott om. Så med viss försiktighet gick det att komma acceptabelt nära för att fotografera. Bilder jag visar är en juvenil steglits sittande på en tistel och äter.

20160919-steglits-dsc_3873-1-av-1-2

18 Sept. Jag har inte varit ute och fotograferat på ett tag så det får bli en juvenil ljungpipare från 24 augusti. Den fanns bland flera småvadare i Morups Tånge.

20160824-juvenil-ljungpipare-dsc_5420-1-av-1

16 Sept. Resan i Skåne och då Österlen var svårfotograferad. Det gick att komma fåglarna acceptabelt nära men direkt motljus dels från sol dels från reflexer i vattnet var inte det bästa men man får ibland hålla till godo med vad som bjuds. Här kommer en bild på kentsk tärna, två stycken sittande på en sten.

2016-09-03-kentsk-tarna-dsc_6024-1-av-1

08 Sept. Jag har varit i Skåne för att fotografera fåglar några dagar. En del bra bilder blev det och en del så där, men de hamnar under kategorin art bilder som dokumenterar att jag sett arten. Röda glador finns i överflöd men är inte alltid så lätta att fotografera med rätt ljus. men den här glada var ganska nära med solljuset rätt för att teckna ögat.

20160901-rod-glada-dsc_5807-1-av-1

30 Aug. Kungsfiskaren är tillbaks i Partille, så idag blev det en tidig morgon då jag på ett ungefär visste var den höll till. Jag såg den flyga igår ett 10-tal gånger utan att sätta sig bra för att bli fotograferad. Men idag satte den sig tre gånger på bra avstånd med hyggligt ljus.

20160830 kungsfiskare DSC_5699 (1 av 1)

28 Aug. Var nere vid Hallandskusten i onsdags för att se om vadarna fortfarande rastade på sin flytt till varmare länder. Det var roligt att stifta bekantskap med sandlöparen. Jag har aldrig sett den tidigare. Dessutom gick den att fotografera utan gömsle. Jag satt lågt och flyttade mig succesivt närmare så jag var cirka 20 meter ifrån stranden, men de kom upp och födosökte vilket gav avstånd på cirka 10 meter.

20160824 sandlöpare DSC_5553 (1 av 1)

23 Aug. Ibland när man söker upp tillfällen så ger det ingenting, men så söker tillfället upp en i stället. Jag var i Vänersborgsviken för någon vecka sedan och enligt artportalen verkade det lovande med flyttfåglar. Men det enda som bjöds på var ett 100-tal storskarvar. dessutom två jagande havsörnar men då på säkert 1 kilometers avstånd. Så det enda som återstod var att gå och sätta sig på en intill vattnet liggande kulle för att fika. Då dök den här fiskgjusen upp på riktigt bra fotoavstånd och på rätt sida för infallande solljus.

20160813 fiskgjuse DSC_5295 (1 av 1).jpg

19 Aug. Vattenrallen är i sig en raritet, men vet man var den finns så kan man nästan alltid få se och fotografera den. För någon vecka sedan satt jag i ett gömsle med många vadare nära inpå. Den här vattenrallen visade sig då flera gånger och under flera minuter. Vid ett tillfälle passade den på att bada. Den plaskade så att vattnet stänkte runt den.

20160805 badande vattenrall DSC_4859 (1 av 1)

15 Aug. Jag var ute och fotograferade bäver i förra veckan. Först såg vi inga bävrar där de syntes i slutet av juni, men när vi flyttade oss några hundra meter så såg vi den typiska ”plogvågen” nere i vattnet. Så det var till att gå nerför brinken till åkanten och där simmade mycket riktigt en bäver som sedan följdes av ytterligare tre. Två av dem måste ha varit årsungar. De var ganska nyfikna på oss till att börja med och simmade runt och kollade oss. När de bestämt sig för att vi inte verkade vara ett hot så blev det flera vackra bilder i solnedgången. Vattnet glittrade i olika färger som gav effekt åt bilderna.

20160810 bäver DSC_5197 (1 av 1)

12 Aug. Har varit ute två kvällar nu och fotograferat bäver och vildsvin. Vildsvinen är svåra att få bra bilder på då de ofta står så att det blir skarp motsol i skymningen. igår lyckades jag smyga mig runt i skogen för att få bättre ljusvinkel. Visar en bild på en stor galt i en havreåker.

20160811 Vildsvin DSC_5224 (1 av 1)

08 Aug. Idag blir det ytterligare en bild från vadarfotograferingen i fredags. Det blir en bild på en enkelbeckasin som födosökte bara några meter från gömslet. Den satte sig slutligen på en sten och luftade vingarna. Tacksam att fotografera.

20160805 enkelbeckasin DSC_4749 (1 av 1).jpg

Enkelbeckasin fotograferad 2016.08.05

06 Aug. Igår hade jag möjlighet att sitta en hel dag (nästan) i ett vassgömsle för att fotografera vadare. Och det blev en fantastisk dag med många vadare i närbild. Det är inte ofta så förhållandevis många kommer så nära att det nästan blir porträttfotografering. Normalt brukar inte 600 mm optik räcka men i går fick det bli 300 mm vid flera tillfällen. Men igår så blev det så… Jag kommer att visa bilder här några dagar framöver och börja idag med två bilder på skärfläckor. Jag har fotograferat dem tidigare men inte på så nära håll.

 

 

 

 

 

20160720 dovhjortar DSC_4205 (1 av 1)

17 Juli. Jag kunde inte låta bli att göra ett besök på Knuthöjdsmossen för att se hur smålommarna hade det. Glädjande så kunde jag se 7 kanske 8 fåglar. Det var ett väldigt ”kacklande” i luften från lommar på väg in med fisk. I gölarna så svarade de kvarvarande fåglarna för att ge sig till känna. Tyvärr så var jag hela tiden vid fel göl för att fotografera landande fåglar. Normalt så ligger lommarna minst 50 meter från stranden om man iakttar reglerna och står på spångarna eller tillåtna plattformar. Den här, vad jag gissar, ungfågeln låg endast 15 meter inte alls rädd från en brygga och ivrigt påkallade sin närvaro.  Med 600 mm objektiv så blev det närbilder, vilket var roligt.

20160713 smålom  DSC_3988 (1 av 1).jpg

14 Juli. Den här resan gav inga björnbilder och inte järv heller. Visserligen så visade järven sig men alldeles för sent på natten för att det skulle vara möjligt att ta bilder den. Så det fick bli bilder på andra djur som rentjurar med riktigt stor hornkronor, diverse fåglar samt myskoxar. Myskoxarna visserligen i hägn i Funäsdalen men ändå…. Mäktiga djur vilka inte släppte på sin integritet, även om rörelseutrymmet var begränsat till cirka 6 fotbollsplaner, utan var att betrakta som vilda. Det här gamla urtidsdjuret låter sig inte tämjas. I fritt tillstånd finns 9 eller kanske 10 djur på en fjälltopp i Sverige  gränsande till Norge dit de beger si på sommaren.

20160703 myskoxe hane  DSC_3643 (1 av 1).jpg

02 Juli. I går var jag ute på en lite fotoutflykt, pilgrimsfalk och törnskata stod på programmet. Pilgrimsfalkungarna ligger fortfarande på en klippa i Bohuslän. Det är nog snart flygfärdiga. De har vuxit mycket på en vecka och färgen har skiftat från gråvitt till brunt. Av respekt för falkarna så går det inte att ta bra bilder på långt avstånd.                   Men törnskatorna låter sig motvilligt fotograferas där de sitter på små grantoppar och spanar. Den här honan plockade upp en insekt. Nyfångad eller lagrad vet jag inte.

20160703 törnskate hona  DSC_3864 (1 av 1)

02 Juli. Det var inte bara bäver som var intresserad av fotograferna härom kvällen på andra sidan ån satt även den här haren och betraktade oss. Den verkade lite rund om magen så det kanske var fler kaniner på gång.

20160628 hare DSC_3679 (1 av 1)

28 Juni. I kväll var jag ute för att försöka få bilder på bäver med en kompis. i ett perfekt kvällsljus så visade sig två bävrar på nära håll. Den ena var nog lite nyfiken på oss och kröp upp på stranden mitt emot oss och låg och kollade. Helt underbart att få bilder på bävern inte bara simmande med huvudet ovanför vattnet utan även liggande på stranden.

20160628 bäver DSC_3703 (1 av 1)

27 Juni. Jag satt idag och läste tidningen ”Digital Foto” och deras special om örn fotografering. Det gjorde att jag blev frestad att lägga ut en bild från min fotografering i Svartedalen den 4 mars i år. Så en bild på en havsörn som spanar in åteln i snö och dimma som gav fin teckning av fågeln.

20160304 havssörn DSC_0951 (1 av 1).jpg

14 Juni.  Idag visar jag en rödbena på inflygning till sitt rede. Försökte från gömsle att fotografera den i flykten under flera timmar utan att lyckas då den gjorde in- och utflygning från olika ställen i vassen. Till slut lyckades det i den nedgående solens ljus.

20160603 rödbena DSC_3407 (1 av 1).jpg

10 Juni.  Sjukdom i familjen hat gjort att jag inte visat några bilder på ett tag, så nu är det dags att visa en bild på ett djur jag tidigare inte fotograferat. Den 1 juni var jag till en å i närheten och råkade se en gammal bäverhydda som verkade ”uppdaterad”. Jag återvände på kvällen och när solen just var på väg att försvinna så kom den här bävern simmande.

20160602 bäver DSC_3291 (1 av 1)

27 Maj.  Jag har försökt att även få bilder på älg, men det har inte lyckats. Men när jag stannade utanför Särna den 15 maj så stod det en älgko med två fjolårskalvar och tittade på mig. Efter att de iakttagit mig en stund sprang de iväg. Så hade jag fått bilder även på älg. Men visst en stor älgtjur med en vacker krona lockar förstås fortfarande.

20160519 fiskgjuse DSC_3193 (1 av 1)

20160505 smålom DSC_2819 (1 av 1)

 

28 april

20160427 mandarinand DSC_2427 (1 av 1)

25 april

20160422 snok DSC_2282 (1 av 1) .jpg

17 april

A5 20.160.414 rådjur DSC_1980 (1 av 1)

7 april

20160405 stare DSC_1736 (1 av 1) -2

5 april

1 april

 

29 mars

 

27 mars

20160326 dovhjortar DSC_1591 (1 av 1)

20 mar

 

19 mars

20160318 tretåig hackspett hona DSC_1486 (1 av 1)

16 mars

20160314 stenknäck DSC_3018 (1 av 1)

10 mars

 

7 mars 

20160304 havsörnar DSC_1182 (1 av 1)

6 mars 

20160304 havsörn DSC_1141 (1 av 1)

Vuxen havsörn triumferar VID byte, fotograferad 2016/03/04

1 mars 

20160228 storkrake hane DSC_0619 (1 av 1)

28 februari 

 

26 feb 

Hedblåvingar 20150716 -DSC_8998.jpg

25 feb  Besökte

20160225 kattuggla DSC_2700 (1 av 1)

24 feb  

23 feb  

20160217 Bergfink DSC_0468-1-2.jpg

17 feb  

10 feb 

6 februari 

20141022 havsörn vuxen DSC_4605-1

3 februari 

2016023 berglärka hane DSC_0296-1

2 februari 

20151025 svarta dovhjortar DSC_0493-1

1 februari

31 jan 

 

29 jan

20160128 smådopping DSC_0156-1-2

28 jan

20160128 Vigg hane DSC_0169-1

25 jan  Jo, storskrakeen fångade

 

22 jan

201600121 storskrake hona DSC_0086-1

21 jan

201600120 Mindre korsnäbb hane DSC_2466-1

Mindre korsnäbb hane fotograferad 2016/01/20

201600120 Mindre korsnäbb hona DSC_2442-1

Mindre korsnäbb hona fotograferad 2016/01/20

11 jan

10 jan

20160108 domerre hane DSC_2254-1

9 januari 20160106 gärdsmyg DSC_2029-1

8 januari

20160108 grönsiska DSC_2259-1

7 januari  .

 

2015

25 november:

20151118 strömstare DSC_0776-0776

27 oktober:

20151023 Dovhjort -0.489

28 september:

28092015-DSC_0352

21 augusti:

10082015-DSC_9747-2

20 augusti:

18082015-DSC_9801

02 augusti:

Flygande gluttsnäppa 2015- DSC_9181 Dykande gluttsnäppa 20150731-DSC_9158

02072015-DSC_8889 20150610 Räv DCL_8184.jpg (1 av 1)  20150610 Brunbjörn DCL_8588.jpg (1 av 1) 20150610 Vargas Brunbjörn DSC_8598.jpg (1 av 1)

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer